Πολιτική Προκαταβολής

Καθορίζει την πολιτική προεξόφλησης/προκαταβολής.

  • 30 τοις εκατό του συνολικού ποσού μπορεί να χρεωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την κράτηση.

Πολιτική ακύρωσης

Αυτή η πολιτική καθορίζει τον τρόπο χειρισμού των ακυρώσεων.

  • Για ακυρώσεις μέχρι 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, θα χρεωθείτε με 30% από συνολική τιμή της κράτησης.

  • Για ακυρώσεις ή αλλαγές αργότερα, θα χρεωθείτε με 100% από συνολική τιμή της κράτησης.

  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης, θα χρεωθείτε με το συνολικό ποσό της κράτησης.